ใครไม่มี WinRAR

ไฟล์ที่แนบให้เป็นไฟล์ Zip หากเพื่อนๆ เปิดไม่ได้ แสดงว่าในเครื่องของเพื่อนๆ ยังไม่มีโปรแกรม WinRAR ให้ดาวน์โหลดจากเว็บนี้ก่อนนะคะ WinRAR